In 30 jaar tijd – van 1980 tot 2010 – is het aantal landbouwbedrijven in ons land met maar liefst 63% achteruit gegaan. Gedurende diezelfde periode is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte wel meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit de ‘Kerncijfers Landbouw’ die de Federale Overheidsdienst Economie woensdag bekendmaakte.

In 1980 telde ons land nog 113.883 landbouwbedrijven. In 2010 waren er dat 42.854. Ook in 2011 is dat aantal nog teruggelopen (tot 39.528), maar dat heeft te maken met een nieuwe telmethode.

Het aantal arbeidskrachten liep terug van 185.134 in 1980, tot 74.399 vorig jaar. Dat is een terugval van 60%. Het aantal arbeidskrachten per bedrijf is licht gestegen (van 1,63 tot 1,88).

De landbouwbedrijven zijn in die periode wel een stuk groter geworden. In Vlaanderen steeg de gemiddelde oppervlakte per bedrijf van 8,4 ha in 1980 tot 21,8 ha in 2010. In Wallonië steeg de gemiddelde oppervlakte van 20,8 tot 51,1 ha.

Het aantal tractoren steeg van een goeie 120.000 in 1980 tot 180.000 vorig jaar.

Hoewel de sector flink wat van zijn economische positie heeft moeten inboeten, denkt de FOD Economie dat de landbouw weer een essentiële rol kan spelen, gezien de toekomstige milieu- en energieuitdagingen.