Het huidige wettelijk pensioen voor zelfstandigen is vaak niet hoog, en al zeker niet voldoende om na uw pensioen dezelfde levensstandaard te kunnen aanhouden. Daarom sparen zelfstandigen best zo snel mogelijk zelf voor hun pensioen.

Om te sparen kunt u verschillende formules gebruiken die onderling combineerbaar zijn: langetermijnsparen, pensioensparen en het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). Mieke Bruyninckx, domeinverantwoordelijke bij Acerta, legt uit hoe u daarbij het best te werk gaat.

Langetermijnsparen kan via een levensverzekering. Wie kiest voor pensioensparen legt elk jaar een bedrag opzij, waardoor op lange termijn een aanvulling op het individuele wettelijke pensioen wordt opgebouwd. Ook met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen wordt een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd. Dit kapitaal wordt na uw pensionering aan u persoonlijk uitbetaald. Als u overlijdt, gaat het naar uw begunstigden. Het VAPZ kan worden uitgebreid met een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Dan wordt dit een sociaal VAPZ.

Het VAPZ is één van de meest interessante pensioenspaarformules voor zelfstandigen in de markt. Dit systeem biedt namelijk voor de meeste zelfstandigen een beter rendement en een hoger fiscaal voordeel dan langetermijnsparen of pensioensparen.

Hier ziet u het maximaal fiscaal voordeel van de verschillende pensioenspaarformules (cijfers op 1 januari 2016):

Sociaal VAPZ: maximumbijdrage 3520,77 euro, maximale recuperatie 63,80%
Gewoon VAPZ: maximumbijdrage 3060,07 euro, maximale recuperatie 63,80%
Langetermijnsparen: maximumbijdrage 2260 euro, maximale recuperatie 30%
Pensioensparen: maximumbijdrage 940 euro, maximale recuperatie 30 %

De premies voor het VAPZ zijn bovendien, in tegenstelling tot de premies voor het langetermijnsparen en pensioensparen, fiscaal aftrekbaar van het beroepsinkomen. Daardoor moeten minder sociale bijdragen worden betaald.