Het stadsbestuur van Beringen heeft een manager aangeworven die volledig ten dienste zal staan van de bedrijven in de nieuwe KMO-zone Korkdries (8 ha nieuw industriegebied aan de E313, waar onder meer WCup, Berghoff Belgium, Porsche en Runners Service Lab zich zullen vestigen).

runners servicelab068Bart De Smedt van Quares Facility Management zal alle praktische beslommeringen uit handen nemen door in te staan voor onder meer de bewegwijzering, het afvalbeheer, het groenonderhoud, de veiligheid, enzovoort. Daarnaast zal hij taken op zich nemen of activiteiten coördineren die bijdragen tot het kwalitatieve, duurzame beheer van de KMO-zone. Tot slot zal de nieuwe manager, die overigens mee betaald wordt door de bedrijven en subsidies van de Vlaamse overheid, de energieboekhouding van de ondernemingen bijhouden, zodat in de toekomst kan voldaan worden aan de verplichte CO2-neutraliteit op het elektriciteitsverbruik.

Het terrein Korkdries fungeert als pilootproject, waarbij na evaluatie ook de mogelijkheden bekeken worden om hetzelfde te doen voor andere bedrijventerreinen in Beringen.