Ludo Wielockx uit Lommel is aangesteld tot voorzitter van de Senior Consultants Vlaanderen (SCV). Deze vzw verenigt bedrijfsleiders en kaderleden die na hun welgevulde beroepsloopbaan hun ervaring en kennis ten dienste stellen van andere ondernemingen. De ervaren managers worden vooral ingeschakeld om acute problemen op te lossen.

Ludo Wielockx is één van de consultants bij SCV-Limburg. Deze afdeling kent veel succes met haar bedrijfsscan, een neutrale doorlichting die sterktes en zwaktes bij Limburgse bedrijven bloot legt.