Het geld staat nog niet op de rekening, maar nog voor de zomer zou LRM zowat 230 miljoen euro cash moeten ontvangen hebben van het Chinese YinYi. Een gevolg van de deal die werd gesloten om Punch Powertrain in Sint-Truiden te verkopen voor 1 miljard euro. LRM heeft wel al een idee wat volgens hen met die smak geld moet gebeuren. Voorzitter Hugo Leroi gaf maandag, tijdens de jaarvergadering van LRM in Genk, zijn wensenlijstje mee aan het grote publiek.

“We denken na over een aantal sporen om deze middelen aan te wenden,” aldus Leroi. “In de eerste plaats kunnen we een lening die we van PMV hebben gekregen (100 miljoen) misschien vervroegd terugbetalen. Voorts willen we met gerichte investeringen helpen om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te realiseren, bijvoorbeeld met een grote installatie van zonnepanelen op het Kristalpark in Lommel. Verder willen we investeren in de campus voor Smart Manufacturing op de voormalige Ford-terreinen, voor zover we daartoe groen licht krijgen van Vlaanderen. Het budget voor KlimOp-leningen kan omhoog en tot slot kunnen we een ‘interimdividend’ aan het Vlaams gewest uitkeren.” LRM is niet verplicht om dividenden te betalen. “Toch streven we ernaar om ieder jaar 10 miljoen uit te keren. Dat is ons de afgelopen twee jaar niet gelukt. Dus kunnen we door nu 16 miljoen extra te betalen de ‘achterstand’ van 2014 (geen dividend) en 2015 (4 miljoen) weer goedmaken.”