In 3,5 jaar tijd heeft investeringsmaatschappij LRM 22 miljoen euro aan KlimOp-leningen uitgekeerd, gespreid over 136 dossiers. Er zit nog zo’n 8 miljoen euro klaar voor andere dossiers, zo laat LRM exclusief in Het Belang van Limburg optekenen. De bedrijven die hebben aangeklopt voor een Limburgse KlimOp-leningen zijn nu al goed voor ruim 1.500 jobs: 904 bestaande en 627 bijkomende banen.

LRM lanceerde de KlimOp-leningen voor kmo’s op 1 september 2013. Het gaat om een laagdrempelig financieel product, zonder waarborgen. In feite is het een achtergestelde lening van 50.000 tot maximum 250.000 euro. In het kader van het SALK-actieprogramma trok de Vlaamse overheid eerst 20, daarna zelfs 30 miljoen euro uit voor deze leningen.

Intussen hebben LRM-manager Gunter Plevoets en zijn team in totaal 586 aanvragen de revue zien passeren. Daarvan zijn er 315 ontvankelijk verklaard. “Sommige ondernemers komen een aantal keren bij ons langs, met telkens beter onderbouwde financiële plannen, vooraleer de lening wordt goedgekeurd”, zegt Plevoets.

LRM heeft nu voor het eerst de kaap genomen van 20 miljoen euro aan uitgekeerde leningen voor kmo’s. Dat bedrag werd gespreid over 126 dossiers. Het gaat om gemiddeld 158.730 euro per dossier. “Op dit ogenblik zijn 10 bijkomende dossiers goedgekeurd, maar werden de leningen nog niet uitgekeerd. In totaal gaat dat over nog eens 2 miljoen euro”, aldus Plevoets.

Bovenop de 22 miljoen euro aan goedgekeurde KlimOp-leningen staat in totaal 54 miljoen euro die de kmo’s zelf inbrengen, bij de bank kunnen lenen of via andere investeerders bekomen. In dat opzicht is de LRM-lening dus een hefboom naar de totale financiering van een businessplan.

De formule is een succes. “In die hele periode zijn er tot nog toe slechts drie kmo’s geweest die hun lening niet hebben kunnen terugbetalen, dit voor een totaalbedrag van 350.000 euro”, zegt Plevoets. “Daar zijn we erg tevreden over, maar we houden er rekening mee dat er nog bedrijven zullen volgen die het niet halen. LRM is een verschaffer van risicokapitaal. Dat houdt logischerwijze een risico in.”