Hommeles op de prairie… LRM heeft met Natuurpunt een compromis bereikt waarbij bijna 49 hectare industriegrond in Lommel wordt verkocht aan de natuurjongens. In ruil beloven Natuurpunt en een aantal andere verenigingen, dat ze geen acties zullen ondernemen om de ontwikkeling van 222 andere hectare industriegrond tegen te werken. “Een mooie samenwerking die ecologie en economie verzoent”, zeggen LRM en Unizo. De collega’s van Voka en VKW spreken echter van chantage en een “gevaarlijk precedent”. Ze vrezen dat de ecologische vrede voor elk industriegebied met geld of andere compensaties zal moeten afgekocht worden.

Waar gaat het over? LRM heeft de afgelopen jaren goed geboerd en bijgevolg nog flink wat miljoenen te investeren. Het idee is om op het Lommelse industriegebied Kristalpark een oppervlakte van maar liefst 110 hectare (of 220 voetbalvelden) vol te leggen met 300.000 zonnepanelen. Dit moet het grootste zonnepanelenpark van de Benelux worden.
Maar: de groene jongens zijn meteen op hun 8 achterste poten gaan staan, aangezien er een (zeldzame en bedreigde) lentevuurspin in het gebied is gevonden.
Om niet in de elfendertigste procedureslag te vervallen en het dossier toch door te duwen, heeft LRM (of beter: Kristalpark III, de nv van LRM en AGB Lommel Patrimonium) het op een akkoordje gegooid met Natuurpunt, de Werkgroep Levend Zand en de Belgische Arachnologische Vereniging Arabel. In het charter dat zopas werd ondertekend verkoopt Kristalpark III 48,85 hectare industriegrond aan Natuurpunt. Het gaat om een groenbuffer, die Natuurpunt zal beheren om de spin en andere natuurelementen hun gang te laten gaan. Ze zullen ook het terrein van de zonnepanelen zelf milieuvriendelijk gaan beheren.

Compensatie
In ruil engageren de natuurverenigingen zich om de economische invulling van de rest van het industriepark, zo’n 222 hectare groot, niet te dwarsbomen. Dus geen procedures voor de raad van state of andere instanties mocht ook daar een spin, kever of vlinder worden gevonden. Dit moet zorgen voor rechtszekerheid voor de bedrijven die naar Lommel willen komen. LRM en het AGB Lommel verdedigen het compromis: “Wij zijn trots dat we deze samenwerking, waar klimaat en economie de handen in elkaar slaan, kunnen uitrollen”, zegt de Lommelse burgemeester Peter Vanvelthoven namens het AGB. Stijn Bijnens van LRM vult aan: “Met de ondertekening van het charter ligt de weg open voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. Klimaat en natuur zijn erg belangrijk voor LRM. Kristalpark is het groenste bedrijventerrein van Vlaanderen.”

“Dialoog > polarisatie”
Unizo Limburg is positief over de gevonden oplossing. Bart Lodewyckx: “Door de afkoop is er rechtszekerheid gecreëerd voor de overblijvende bedrijfsgronden. Bovendien kan het zonnepark er nu komen, waardoor Vlaanderen ook dichter bij zijn klimaatdoelstellingen komt. Wij zijn in het verleden steeds koele minnaars geweest van de groene beweging in Limburg. Maar het is hoog tijd dat we de polarisatie doorbreken en naar oplossingen zoeken waarbij economie en ecologie hand in hand gaan. In het verleden zijn we vaak op een onbehouwen manier -niet zelden via ‘old school-politiek’- met onze natuur en ruimtelijke ordening omgesprongen en hebben we zo onze eigen ‘groene fundamentalisten’ gekweekt. Wie permanent slaat naar een zwerm bijen, is van één zaak zeker: dat ze zullen terugsteken. Dit dossier bewijst dat dialoog beter werkt dan polarisatie. Tegelijkertijd willen we er wel over blijven waken dat de rechtszekerheid van ondernemers gevrijwaard blijft. Onze groene vrienden zullen ook water bij de wijn moeten doen door niet voor elke spin gronden te claimen. Want daarmee voeden ze zelf de polarisatie”, aldus nog Bart Lodewyckx.

Chantage
Bij Voka Limburg en VKW Limburg zien ze dat toch even anders en wordt het kanon bovengehaald om het akkoord te kelderen. Johann Leten en Ruben Lemmens: “Deze constructie schept zo’n gevaarlijk precedent dat geen enkele industriegrond, zelfs geen bouwgrond die een particulier nog liggen heeft, nog veilig is. Overal kan een ongetwijfeld boeiende en zeldzame soort ontdekt worden die onderhandelingen met de groene jongens -onder dreiging met de raad van state- noodzakelijk maken om te kunnen doen waar de grond voor bestemd is: bouwen op bouwgrond, bedrijven op bedrijventerrein.”
En ze gaan verder: “De zogenaamde rechtszekerheid is artificieel. De plechtige ‘beloftes’ dat men geen claim zal leggen op de overige hectaren van Kristalpark zijn enkel holle woorden. Er is namelijk geen enkele zekerheid dat niemand een petitie kan starten, de media bespelen of naar de raad van state zal stappen om wat recht is terug proberen krom te trekken. De enige rechtszekerheid waar wij in geloven is dat ingekleurde industrie-, woon-, natuur-, landbouw- en andere gronden hun bestemming moeten houden. Elke maatregel die deze rechtszekerheid in gevaar brengt verontrust ons bijzonder.”

Stof voor discussie gegarandeerd!