Enkele dorpelingen van Stokrooie hebben van de Raad van State gedaan gekregen dat de milieuvergunning voor de nieuwe vestiging van het bedrijf Baldewijns, voorlopig is geschorst. De rechtbank, die zowel door politieke instanties als ondernemersorganisaties steeds meer onder vuur komt te liggen omwille van “wereldvreemde destructieve uitspraken”, is van oordeel dat Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege onvoldoende heeft onderzocht of de activiteiten die Baldewijns er wil ontwikkelen, stroken met de bestemming van het terrein. Het gaat nochtans om een bedrijfsterrein.

Dat het dorpscomité al op de hoogte is van de uitspraak, en het bedrijf in kwestie nog niet, bewijst de macht van hun lobby-apparaat. Het is geen geheim dat het dossier Baldewijns in de laagste én hoogste politieke kringen tot verdeeldheid leidt.

Het bedrijf wacht de officiële betekening van het vonnis af om te reageren.