Ondanks de vooruitgang in het inkomen bij de zelfstandigen in Limburg blijven zij sterk achterop hinken in vergelijking met de andere provincies. Dat blijkt uit een studie van Acerta.

Het gaat over de cijfers die werden verwerkt voor inkomstenjaar 2015. Daaruit wordt duidelijk dat het gemiddeld jaarinkomen in Limburg 31.717 euro bedraagt (netto beroepsinkomen). Dat is een stijging van 9,2% ten opzichte van 4 jaar daarvoor. Positief dus, maar deze toename is het laagst van alle provincies (gemiddelde stijging van 10,6%). Daarmee wordt de kloof met de rest alleen maar groter, want Limburgers waren al de minstbedeelden onder de zelfstandigen.

Goed nieuws is dat de inkomenskloof tussen vrouwelijke en mannelijke zelfstandigen verkleint. In Limburg schraapten de dames gemiddeld 27.321 euro bijeen in 2015, tegenover 33.488 euro voor de mannen. Dat is een verschil van 18,5%. Toch hebben de vrouwen een inhaalbeweging ingezet, wat onder meer te wijten is aan de stijgende interesse van dames voor beter betaalde vrije beroepen als huisarts, advocaat of tandarts.