De Limburgse vastgoedmakelaars hebben het initiatief genomen om probleemjongeren te helpen om een eigen stulpje te betrekken. Het zijn jongeren met een dossier bij de jeugdrechter, die proberen om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. Ze gaan onder begeleiding van officiële instanties op zoek naar een job, en worden nu door de makelaars van CIB-Limburg dus ook geholpen met hun zoektocht naar een eigen thuis. De steun is belangrijk omdat deze jongeren vaak het deksel op de neus krijgen als ze zonder ondersteuning zich aanbieden als potentiële huurder.

“We zouden nog honderd keer de clichés kunnen ontkrachten en zeggen dat we als makelaars maatschappelijk geëngageerd zijn. Bij deze leveren we effectief het bewijs,” aldus Ingrid Maes, voorzitter van CIB Limburg. “De voldoening is groot. Enerzijds kunnen we onze opdrachtgever de nodige garanties geven over de huurinkomsten, aangezien de organisatie YAR Vlaanderen hier borg voor staat, en anderzijds kunnen we onderdak bieden aan die jongeren die op z’n minst heel wat moeite doen om weer iets van hun leven te maken.”

Voor alle duidelijkheid: het engagement dat de vastgoedmakelaars in Limburg aangaan, is niet commercieel geïnspireerd. “Hoe meer het debat over betaalbaar wonen aanzwengelt, hoe meer we beseffen dat we als bemiddelaars een belangrijke, maatschappelijke rol te spelen hebben,” aldus nog Ingrid Maes. “Laat dit engagement een bewijs zijn dat de vastgoedmakelaars in de praktijk effectief begaan zijn met de Vlaming en z’n baksteen.”