Eind november begint de klimaattop van de VN in Durban, Zuid-Afrika. De wereldleiders worden er geacht de nodige afspraken te maken om de voortschrijdende opwarming van de aarde een halt toe te roepen. “Maar de vorige conferenties kun je bezwaarlijk een succes noemen”, zegt Peter Claes van het pr-bureau Vestal. “Het Kyoto-protocol loopt af, de tijd dringt.”

Om de druk op de ketel te houden hebben vier Limburgse ondernemers een merkwaardig initiatief genomen. Samen met Peter Claes hebben Jo Peters (Deusjevoo Interieur), Rudi Vandromme (The Solarcompany) en Jan Van Orshoven (Analyze-it) een alternatief bedacht voor de klassieke betoging. Zij willen één miljoen ‘protesterende pinguïns’ op straat krijgen in Durban. Het is een soort petitie die je kan steunen door via de website een pinguïn naar Durban te sturen. Op die manier zal het satellietbeeld van Google de straten van Durban helemaal wit kleuren door de massa iglo’s van de pinguïns. “Nooit eerder gedaan”, zeggen de initiatiefnemers. Tot nog toe hebben al 1.700 mensen een boze pinguïn gestuurd.