7 van de 10 Limburgse bedrijfsleiders geven hun gemeentebestuur een voldoende op vlak van ondernemersvriendelijkheid. Een kwart quoteert hen zelfs met een onderscheiding (7 of meer op 10). Dat blijkt uit een bevraging van Unizo Limburg.

Daarmee scoren Limburgse burgemeesters en schepenen beter dan Vlaamse of federale regeringsleiders. In andere provincies is men gemiddeld minder enthousiast over hun lokaal bestuur.

Opvallend in de enquête is dat 39% niet weet of de gemeente over een ambtenaar of dienst Lokale Economie beschikt. Zo’n 20% heeft geen idee of er een schepen is die zich met economie bezighoudt. “Het is duidelijk dat er nog te weinig wordt gecommuniceerd over de diensten die lokale besturen voor ondernemers aanbieden”, aldus Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg.

Stemhok
Andere bevindingen: 70% van de Limburgse ondernemers houdt er in het stemhokje rekening mee dat de kandidaat al dan niet een ondernemer is. Voor 20% is een zelfstandig beroep zelfs doorslaggevend.

Prioriteiten
In de bevraging werd eveneens gepeild naar de prioriteiten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De Limburgse bedrijfsleiders vinden dat overleg en samenwerking met ondernemers verbeterd moet worden. Daarnaast is de dienstverlening aan ondernemers belangrijk en tot slot moet er hard gewerkt worden aan de bereikbaarheid en mobiliteit ten behoeve van de lokale ondernemingen.