Zowel de federale als de Vlaamse regering krijgen een positief rapport van de Limburgse ondernemers. Uit de jaarlijkse bevraging die Unizo Limburg en VKW Limburg hierover organiseren, blijkt dat beiden een voldoende meekrijgen, met een score van 6,1/10 voor de Vlaamse en 5,6 voor de federale beleidsploeg. Het is voor tweede jaar op rij dat beiden meer dan de helft halen.

stalmans lodewijckxDe appreciatie komt onder meer door de eerste stappen die zijn genomen in het wegwerken van de loonkostenhandicap ten opzichte van het buitenland. “Door allerhande maatregelen is er inmiddels zo’n 6,5 procent van de achterstand afgeknabbeld,” weet Jos Stalmans van VKW Limburg. “En dat is prima. Toch bedraagt de kloof nog altijd 10 procent, en ook daar moet nog iets aan gedaan worden.”

In hetzelfde verband appreciëren starters en kleine ondernemingen de vrijstelling van sociale bijdragen bij de aanwerving van een eerste medewerking en de korting bij de tewerkstelling van de volgende medewerkers. “Vast en zeker speelt dit mee om sneller tot aanwervingen over te gaan,” aldus Bart Lodewyckx van Unizo Limburg. “Bovendien geeft het starters iets meer ademruimte om de moeilijke beginfase kreukvrij door te komen.”

Gevraagd naar de aandachtspunten voor beide regeringen, is er volgens de ondernemers het minst gerealiseerd op vlak van mobiliteit en bereikbaarheid. Ook de verdere administratieve vereenvoudiging blijft ondermaats, evenals het organiseren van een efficiënter overheidsapparaat. “Nog heel veel werk aan de winkel dus,” aldus Stalmans en Lodewyckx.