De productiesector, de groothandel en de dienstensector zijn de sterkhouders van de Limburgse economie. Ze zorgen ervoor dat de vooruitzichten positief blijven. Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van Unizo Limburg en VKW Limburg. De indicator wijst bovendien uit dat de bouw redelijk stabiel blijft, maar de detailhandel een stap moet terugzetten.

Qua grootte blijven de grootste bedrijven (+250 werknemers) er in positieve zin bovenuit steken. Naarmate ze kleiner worden, bekoelt het enthousiasme enigszins, waarbij vooral de bedrijven met minder dan 5 werknemers ter plaatse blijven trappelen.

Ruben Lemmens (VKW Limburg) concludeert: “Deze Polsslag Ondernemend Limburg toont dat onze Limburgse bedrijven, meer nog dan elders, met vertrouwen de zomer induiken. Al meer dan 8 kwartalen laten ze puike resultaten optekenen. Gedreven, ambitieus en moedig hebben zij de na de sluiting van Ford, de gegeven stimuli vanuit de overheid omgezet in harde economische resultaten én jobs. Uiteraard zit de gunstige wind van de conjunctuur mee, maar toch: op nauwelijks twee jaar tijd werd de kloof inzake werkloosheidsgraad met de rest van Vlaanderen gedicht. ‘Grootste onderscheiding’ mag je dan zeggen.”

Bart Lodewyckx (Unizo Limburg) vult aan: “De Limburgse economie doet het goed, zoals blijkt uit het positieve en stijgende ondernemersvertrouwen. Al moeten we vooral erkennen dat de goede economische prestaties net te danken zijn aan het vertrouwen van onze ondernemers. Want zonder ondernemers en ondernemingen geen welvaart, werkgelegenheid en innovatie. Het is dan ook belangrijk om dat ondernemersvertrouwen niet alleen toe te juichen, maar ook om het ondernemen te belonen en vertrouwen te geven vanuit de overheid. Elk bedrijf heeft het potentieel om een groeibedrijf te worden, dus verdienen zeker de kleintjes momenteel alle ondersteuning.”