Na een lichte achteruitgang in januari jongstleden, is het herstel van het Limburgse ondernemersvertrouwen zeer sterk ingezet. Uit de POL die VKW en Unizo Limburg ieder kwartaal over de conjunctuur organiseren, blijkt dat de vooruitzichten het meest positief zijn sinds 2007 (op één editie na…).

stalmans lodewijckxOp sectorniveau zien we dat de bouwsector eerder pessimistisch blijft (hoewel daar duidelijk minder falingen worden geteld). De dienstensector ziet het leven door een roze bril en zelfs de detailhandel wordt met mondjesmaat goed gezind. Naar grootte-orde blijken de kleinere bedrijven (<20 werknemers) minder positief dan de grote jongens. Jos Stalmans, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Het vertrouwen van de Limburgse ondernemer blijft meer dan overeind. Geen hoerastemming, maar onze bedrijven kijken met een positieve blik vooruit, blijven aanwerven en investeren in de toekomst. De recente verschrikkelijke gebeurtenissen in Brussel zullen zich wellicht ook economisch nog gaan laten voelen. We zijn er wel van overtuigd dat onze Limburgse ondernemers zich hierdoor niet uit het lood laten slaan." Bart Lodewyckx, directeur van Unizo Limburg: “De stijging van de POL na de lichte daling van vorig kwartaal is goed nieuws. Dat is altijd welkom in een stroom van negatieve berichten over mislukt sociaal overleg, gaten in de begroting en faillissementen. En dan hoeven we het nog niet te hebben over de impact van de terreurdreiging op onze economie. Een positief en stijgend POL-cijfer is des te meer een sterk signaal, aangezien dit van onze Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders zelf komt. Het gaat om hún aanvoelen, hún terugblik en hún verwachtingen. Laten we dit positivisme dan ook duidelijk aangrijpen en in de kijker zetten.”