Omdat de privésector de afgelopen twee jaar 365 miljoen euro geïnvesteerd heeft in logistiek vastgoed in Limburg, zijn er nu al 1.200 bijkomende, duurzame jobs in die sector gecreëerd. Het provinciale beleid en de bedrijven die in de logistiek actief zijn, willen dan ook intensief werken aan een actieplan om de sector in Limburg te verankeren.

Logistiek Platform LimburgLogistiek is altijd één van de speerpuntsectoren geweest in het economische beleid van Limburg. De aanwezigheid van diverse vervoersmodi, zoals het Albertkanaal, de spoor- en autosnelwegen, maakt de provincie aantrekkelijk als doorvoergebied van goederen die Europa moeten doorkruisen. Zowel overheden als logistieke spelers investeren dan ook fors in de uitbouw van deze industrie. Niet zonder succes. Zo blijkt uit studies dat de privésector de afgelopen twee jaar voor 365 miljoen euro aan bijkomend logistiek vastgoed heeft gebouwd. Dit heeft geleid tot een extra tewerkstelling van 1.200 mensen. “Jobs die we in de nasleep van de Ford-sluiting goed kunnen gebruiken,” aldus Erik Gerits, gedeputeerde van Economie. “We moeten nu bijkomende logistieke activiteiten van hoge toegevoegde waarde aantrekken en verankeren in Limburg. Op basis van onze troeven, zoals de centrale ligging en de beschikbare ruimte, moeten we een onderscheidende positie innemen om onze acquisitiestrategie te versterken.”

Om dit doel te bereiken, is ook de sector zelf graag bereid om extra inspanningen te doen. Het Logistiek Platform Limburg 2.0, waarin alle actoren verenigd zijn, heeft hiervoor een strategisch actieplan opgesteld. “We baseren ons op 5 pijlers,” zegt voorzitter Pascal Vranken. “Kennis, Innovatie, Acquisitie, Ruimte & Infrastructuur, Branding & Community Formation zijn de domeinen waarin we op korte en lange termijn diverse acties zullen ondernemen. Het is één concept, één structuur, met een gezamenlijke visie waarin het algemeen economisch belang van de provincie centraal staat, namelijk het creëren van duurzame werkgelegenheid. Dit is noodzakelijk voor de economische toekomst van onze provincie.”

Alle actoren ondertekenden maandag in de ambtswoning van gouverneur Reynders het strategisch plan voor de logistiek.