Slechts 16,5% van de Belgische kmo’s hoopt tegen het einde van het jaar 2012 meer mensen tewerk te stellen, wat een historisch dieptepunt blijkt te zijn. 11,2% vreest zelfs voor een vermindering van tewerkstelling, de overgrote meerderheid kiest voor een status quo (72,3%). Dit komt neer op een netto-toename van amper 5,3%, veruit het laagste cijfer ooit opgemeten in de driemaandelijkse tewerkstellingsprognoses van SD Worx. In Vlaanderen bedraagt deze netto-toename slechts 2,7%.

Opmerkelijk is dat het pessimisme in Limburg het hoogst is. Waar West-Vlaanderen (-0,8%) en Oost-Vlaanderen (-1,3%) nog licht negatief scoren, vrezen de Limburgse kmo’s met -3,8% het ergste. Vooral de kleinste bedrijven zien de toekomst niet rooskleurig tegemoet.