Als alle plannen voor de herbestemming van de grindgebieden in het Maasland gerealiseerd zijn, blijft er volgens berekeningen nog 16 miljoen euro in het Grindfonds over. De grindbedrijven, die al sinds 1995 dit fonds spijzen met afdrachten per gewonnen ton, vragen nu dat de Vlaamse overheid deze 16 miljoen zou investeren in de toekomst van de Maasregio.

Hun sectorvereniging Belbag wil een positief signaal geven en doet een oproep aan de lokale politiek om samen initiatief te nemen. “Het Maasland heeft de hinder van de ontginning gehad, het is normaal dat de regio dan ook de baten krijgt,” stelt Belbag. “Omdat wij vrezen dat er stilaan plannen rijpen om deze gelden elders te besteden, roepen we alle lokale betrokkenen op om samen de schouders te zetten onder een zinvolle inzet van deze middelen in het Maasland, gecombineerd met duurzame tewerkstelling. De middelen zijn immers in Limburg opgebracht en hoeven niet langer in Brussel te worden beheerd.”