De stevige, systematische conjuncturele expansie die zich manifesterde vanaf november 2014 kwam bij de jaarwisseling al ten einde. Sindsdien zet een onmiskenbare terugval zich door. Voor de derde maand op rij blijft de intensiteit van deze terugval wel tamelijk stabiel, zo leert de Conjunctuurbarometer van Voka Limburg.

In de loop van de eerste jaarhelft van 2016 daalde de conjunctuurbarometer van 87.12 in januari tot 81.17 punten in juni, zo laat Voka verstaan. De onderliggende activiteit is daarmee vergelijkbaar met die van de zomer van 2011. De conjuncturele terugval zet zich tijdens de tweede jaarhelft ongehinderd door. Bovenop het verlies tijdens de eerste jaarhelft (-5.95 punten) zouden in de periode tot december 2016 nog eens 5.79 punten moeten ingeleverd worden. De conjunctuurbarometer zou in dit geval het jaar afsluiten met 75.39 punten.

De positieve bijdrage van de buitenlandse vraag valt bijna zo goed als volledig weg. In de bouwsector komen stilaan krachten op gang die de sector op korte termijn uit zijn stagnatie- en krimptendens kunnen helpen. Hierdoor helpt de bouwsector een verder afglijden van het conjunctuurverloop voorkomen. “Op middellange termijn is een netto expansieve bijdrage niet uitgesloten,” aldus Johann Leten van Voka. “In de automobielsector blijft het aantal inschrijvingen van vorig jaar hoger dan vorig jaar maar de marge wordt wel kleiner. In de toeristische sector nemen de bezettingsgraden verder af maar het ruime aantal aankomsten en overnachtingen helpt een steilere conjuncturele terugval voorkomen. De werkloosheid blijft tot ruim 5 procent onder het niveau van de tweede jaarhelft van 2015. Het aantal starters blijft voorlopig op een zeer hoog peil. We tellen voor de eerste jaarhelft van 2016 het hoogst aantal starters in vijf jaar.”

En Johann Leten gaat voort: “De conjuncturele terugval die we al enkele maanden aankondigen, zet zich voort. Twee maanden geleden verwachtten we een terugval van 14.25 punten, vorige maand bleef de terugval beperkt tot 8.88 punten en deze maand verwachten we een terugval van 11.74 punten tegen december 2016. De intensiteit van de terugval is de voorbije maand dus weer wat toegenomen. Als dit scenario zich doorzet dan zou de Limburgse economie in de loop van 2016 bijna 70% verliezen van de netto activiteitsaangroei die in 2015 werd gerealiseerd.”