In Limburgse bedrijven werkt zo’n 92% Limburgers. Ze doen er gemiddeld 54 minuten over om van en naar het werk te rijden. Daarmee scoren we redelijk goed. De verplaatsingen gebeuren echter bijna uitsluitend met de auto omdat het openbaar vervoer ontoereikend is. Een studie van SD Worx en Voka Limburg wijst uit dat in Limburg het minste vergoedingen aan werknemers uitbetaald worden voor fietsverkeer en openbaar vervoer.

De ‘gemiddelde’ Vlaming spendeert bijna een uur per dag (58 minuten) om de 31 kilometer tussen wonen en werken af te leggen. De gemiddelde Limburger doet er 54 minuten over en moet 29 kilometer heen en weer rijden. Alleen in West-Vlaanderen werkt men nog dichter bij de kerktoren. Algemeen is de evolutie dat mensen steeds korter bij hun werk gaan wonen of korter bij hun woonplaats gaan werken.

Opvallend in de mobiliteitsstudie: Nog geen 9% van de Limburgse bedrijven geeft een fietsvergoeding, wat na Vlaams-Brabant, het minste is. Qua vergoedingen voor openbaar vervoer bengelt Limburg zelfs helemaal onderaan: 1,16% amper, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 4,36% is.

“Dat lage percentage is te wijten aan het slechte openbaar vervoer in Limburg”, aldus Johann Leten van Voka Limburg. “Wie vanuit Limburg naar een andere provincie wil reizen, wordt geconfronteerd met te lange reistijden en een te hoog prijskaartje. In Limburg zelf is de dekking van het openbaar vervoer dan weer dramatisch. Er zijn een beperkt aantal lijnen en routes, waardoor de Limburgers niet vlot binnen de eigen provincie kunnen pendelen of reizen. Ze zijn nochtans vragende partij, maar Limburg wordt stiefmoederlijk behandeld. De activering van lijn 18 tussen Hasselt en Neerpelt is een absolute must, net als de realisatie van het Spartacusplan.”