De sterke exportprestaties van de Limburgse bedrijven, de bouwsector én verrassend ook de autoverkoop, zijn verantwoordelijk voor de opwaartste trend waarin de provinciale economie de komende maanden zal evolueren. Het is erg lang geleden dat de autosector in Limburg nog een positieve bijdrage kon leveren, zo vertelde Voka Limburg op hun maandelijkse conjunctuurbabbel.

conjunctuur omhoog pijlTijdens het eerste kwartaal van 2014 werd in Limburg een economische groei genoteerd, gevolgd door een kwartaal van stagnatie. Die was van tijdelijke aard, stelt Voka Limburg vast, want in de komende maanden is er sprake van een nieuwe opleving. De exporterende bedrijven en de bouw zijn de grootste trekkers van de opwaartse trend.

Opmerkelijk is dat net nu Ford Genk het laatste halfjaar van de productie is ingegaan, de verkoop van voertuigen de hoogte ingaat. De komende 6 maanden verwacht Voka Limburg een positeve bijdrage van de garages en de rest van de autonijverheid aan de stijging van de Limburgse economie. Daarmee zal de gemiddelde bedrijvigheid in de provincie op het hoogste punt uitkomen van de afgelopen 3 jaar. Het gevolg is dat ook de situatie op de arbeidsmarkt beterschap vertoont en dus een positieve impact heeft op de grote klap die verwacht wordt als Ford Genk eind 2014 sluit.

“De positieve evolutie die we waarnemen is zonder meer heugelijk nieuws,” zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “Maar dit prille herstel is uiterst breekbaar en moet gestabiliseerd worden door een nieuwe Vlaamse en federale regering met oog voor economische groei.”