Ook onder de vrije beroepers heeft onze provincie enkele toppers… Dokter Gert Jeunen (40), keel-neus-oorarts & gelaats- en halschirurg in het Overpeltse Mariaziekenhuis, heeft als eerste Belgische KNO-arts een prestigieus Europees certificaat in Londen behaald.

Meer concreet heeft dr. Jeunen het certificaat in de esthetische en reconstructieve aangezichtschirurgie ontvangen van de European Academy of Facial Plastic & Reconstructive Surgery. Geen evidentie, want alleen artsen die voldoende praktische ervaring in het vakgebied kunnen aantonen, mogen zich kandidaat stellen.

“Jaarlijks selecteert de internationale examencommissie een tiental Europese kandidaten die aan het examen mogen deelnemen”, vertelt Gert Jeunen. “De proef bestaat uit een puur theoretisch deel. Hiervoor moet je stevig studeren en heel wat medische kennis kunnen reproduceren. Op de tweede dag van het examen legt de examencommissie je verschillende casussen voor en moet je bewijzen dat je theoretische kennis in de praktijk kan toepassen.”

“Esthetische en reconstructieve aangezichtschirurgie zit in de lift”, aldus nog dokter Jeunen. “Het gaat om veel meer dan er mooier willen uitzien. Denk maar aan reconstructies na een ongeval, na ernstige brandwonden, een hondenbeet of na huidkanker. Wanneer KNO-artsen deze ingrepen uitvoeren, is er – naast het esthetische – automatisch ook meer aandacht voor het functionele. Een mooi gevormde neus moet ook goed kunnen ademen en een goed uitziend oor, moet goed kunnen horen.” De Overpeltse dokter gaat zich na de behaalde erkenning nog meer toeleggen op deze specialiteit. Daardoor kunnen patiënten nu ook in Limburg behandeld worden. Het is trouwens één van de specialisaties binnen het KNO-netwerk, waar naast het Mariaziekenhuis ook het ZOL, het ZMK, Vesalius en het SFZ deel van uitmaken.