Blue Foot Membranes is de naam van een start-up die innovatieve membranen voor waterzuiveringsinstallaties op de markt zal brengen. Samen met 3 andere investeerders stopt LRM alvast 2,5 miljoen euro in de spin-off van het Vito (Mol).

Bij het Vito voeren ze al jarenlang onderzoek uit naar vernieuwende toepassingen om industrieel en huishoudelijk afvalwater te filteren. Dit heeft geresulteerd een nieuwe, inmiddels gepatenteerde technologie (Integrated Permeate Channel). Hierdoor verhoogt de productiecapaciteit met 100% en verlaagt de kostprijs met 50%. Een wereldprimeur… Er wordt zodanig veel van verwacht, dat er een nieuw bedrijf rond opgericht is. Samen met het chemisch concern Dow zijn investeerders LRM, QBIC II en het Innovation Fund bereid gevonden om 2,5 miljoen euro startkapitaal bijeen te brengen.

“LRM gelooft in het potentieel van deze innovatieve membraantechnologie voor een efficiëntere waterzuivering”, laat CEO Stijn Bijnens optekenen. “Bovendien past dit project volledig in de visie van LRM om nieuwe, technologische toepassingen in te zetten voor een duurzame samenleving.”