Om heel gericht in te spelen op de specifieke noden van de Limburgse arbeidsmarkt, hebben de VDAB, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM), het ERSV en de provincie een uniek samenwerkingsverband ondertekend. Het gaat om een engagement dat zich richt op een vijftal domeinen die rechtstreeks gelinkt zijn aan de opvolging en activering van de Limburgse arbeidsmarkt. “Het gaat concreet om de uitwisseling van allerhande cijfergegevens (arbeidsmarktgegevens en economische indicatoren) ter voorbereiding van provinciale economische beleidsmaatregelen, de benadering van arbeidsmarktsegmenten, de participatie in de provinciale overlegfora en expertenpanels, het uitbouwen van een sectorale dienstverlening en het gezamenlijk organiseren van jobevents,” legt Luc Lauryssens, directeur Arbeidsmarktbeheer bij VDAB Limburg uit.

Cloostermans en Laureyssens (VDAB) flankeren Marc Vandeput.

Gedeputeerde Marc Vandeput vult aan: “De acties in het kader van de samenwerking zijn hoofdzakelijk gericht op specifieke sectoren die nog een reëel groeipotentieel hebben in onze provincie, maar die momenteel reeds geconfronteerd worden met vacatures die moeilijk of niet ingevuld geraken. Het gaat dan vooral om vacatures voor bepaalde beroepen in de logistieke en transportsector en in de zorgsector.”