Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren in vergelijking met hun Vlaamse collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenverlener Acerta. In 2015 waren er dagelijks gemiddeld 9% werknemers in een Limburgs bedrijf afwezig door ziekte, terwijl het nationale gemiddelde op 7% ligt. Het kortstondig ziekteverzuim, met een afwezigheid korter dan een maand, ligt in Limburg zelfs op nationaal vlak zelfs het hoogst.

In 2011 waren er dagelijks gemiddeld 8,1% werknemers in een Limburgs bedrijf afwezig door ziekte, in 2015 was dit 8,6%. “De stijging van het ziekteverzuim vertoont in elke regio van ons land een gelijkaardige trend, maar de provincie Limburg tekent het meest aantal ziekte-uren op in vergelijking met de rest van Vlaanderen,” weet Ann Doucet, Corporate Manager bij Acerta Hasselt, die de primeur aan Het Belang van Limburg beloofde. “Op nationale schaal zien we dat enkel de provincies Luik en Henegouwen met nog meer ziekteverzuim te maken hebben.”

Over alle ziekteverzuimepisodes heen zijn er dubbel zo veel arbeiders afwezig als bedienden: vorig jaar waren dagelijks 12 op 100 arbeiders binnen een Limburgse onderneming afwezig, terwijl dit bij bedienden 5 op 100 was. Tegenover 2011 betekent dit een status quo bij Limburgse arbeiders, bij de Limburgse bedienden noteert men een stijging van maar liefst 27%.

Mannen zijn minder afwezig dan vrouwen: vorig jaar waren mannen gemiddeld 7,3% van hun arbeidsuren ziek, terwijl dit bij vrouwen 10,2% was. Hier wordt een stijging van respectievelijk 3 en 9% opgetekend ten opzichte van 2011.

Uit het onderzoek komt verder naar voor dat, onafhankelijk van de duur van alle ziekteverzuimperiodes, de grootte van de organisatie een belangrijke factor is. Hoe kleiner het aantal werknemers in een bedrijf, hoe minder absenteïsme ten gevolge van ziekte. Dit patroon is ook zichtbaar bij de Limburgse bedrijven, al liggen de percentages telkens een stuk hoger dan de nationale gemiddeldes. “Bij Limburgse bedrijven met minder dan 5 werknemers merken we een dagelijkse afwezigheid van 4,4% van het aantal werkenden. Dit stijgt structureel naar 8,6% voor werkgevers met 50 tot 100 werknemers, en piekt op 14,6% voor ondernemingen met meer dan duizend werknemers. Vooral dat laatste cijfer springt in het oog, in geen enkele andere Belgische provincie zijn er zo veel zieken in bedrijven van de grootste orde,” zegt Ann Doucet.

Kortstondig ziekteverzuim stijgt bij bedienden en daalt bij arbeiders
Het korte ziekteverzuim is de periode minder dan een maand waarvoor de werknemer een gewaarborgd loon uitbetaald krijgt door de werkgever. Een bediende wordt gedurende een maand uitbetaald door de werkgever, bij arbeiders is dit twee weken maar wordt er een aanvulling gegeven bij de ziekte-uitkering van de mutualiteit tot het normale loon. Het ziekteverzuim minder dan een maand is het hoogst in Limburg van alle Belgische provincies, met een dagelijkse afwezigheid van 2,4% van de werknemers, daar waar het nationale gemiddelde op 2,2% ligt. Acerta merkt sinds 2011, bij het ziekteverzuim op korte termijn, een daling van 8% op bij de Limburgse arbeiders, terwijl het kortstondige absenteïsme van bedienden met 16% stijgt in de periode 2011-2015.