Als resultaat van een bevraging bij 200 bedrijven, zal het Ondernemersplatform Limburg een actieplan uitvoeren om productiebedrijven in onze provincie te wapenen voor de toekomst. Het bestaat uit een mix van advies, technische en financiële ondersteuning.

“Een competitieve maakindustrie is van cruciaal belang voor de innovatiekracht en welvaart van Limburg”, zegt Urbain Vandeurzen, voorzitter van het Ondernemersplatform. “Vandaar dat onze maakbedrijven moeten evolueren naar slimme en innovatieve bedrijven. De noden om die evolutie waar te maken, willen we invullen met de acties uit ons plan.”

Het plan is uitgewerkt op basis van de bevraging, uitgevoerd door prof. Piet Pauwels (UHasselt). Daaruit blijkt dat de Limburgse ondernemer optimistisch is: hij schat zijn groei over de komende 3 jaren 80 procent hoger in dan de groei van de markt waarin hij actief is. Bovendien geven 3 op 4 bedrijven aan te investeren in de aanwerving en opleiding van personeel en zullen 2 op 3 bedrijven investeren in hun machinepark. De bevraagde maakbedrijven beseffen ook dat ze deze groei niet alleen kunnen realiseren, want 90 procent staat open voor samenwerkingen met andere bedrijven, kennisinstellingen of consulenten.

Concreet houdt het actieplan in dat de maakbedrijven bij diverse instanties (overheid en privé) terecht kunnen om hun ambities waar te maken. Zo bieden Sirris en Flanders Make infrastructuur en machines, staat de UHasselt klaar voor een kennisinjectie en houdt LRM financiële middelen klaar. De hogescholen en werkgeversorganisaties engageren zich formeel om bij te springen waar nodig. Ook de onderlinge kruisbestuiving wordt gestimuleerd om knowhow niet verloren te laten gaan.