De kmo-jobindex van HR-dienstenverlener SD Worx klokte af op een nieuw record. De tewerkstelling bij Belgische bedrijven is voornamelijk in Vlaanderen gestegen (+0,5%), met de provincie Limburg als grootste stijger (+1,3%).

Dat Limburg zo goed scoort, komt vooral door de diensten- en ICT-sector. Ook in de industriële nijverheid nam de tewerkstelling toe (+0,67%). “Dit zou kunnen aantonen dat de grote investering in de economische transitie van de provincie na de sluiting van Ford Genk, zijn vruchten aan het afwerpen is”, aldus Johan Van Duyse, strategisch adviseur kmo’s bij SD Worx.

Opmerkelijk is tevens dat seizoensgebonden sectoren als sport, ontspanning en recreatie een positieve invloed hebben op de statistiek. De invloed van de inspanningen om het toerisme te promoten, staan hierbij buiten kijf. Ten slotte blijft ook de vergrijzing van de kmo-medewerker een constante. In vijf jaar tijd verhoogde de aanwezigheid van 55-plussers bij de kmo van 9,15% naar 12,65%.