Ok, het waren er ‘maar’ 8 meer dan in 2014. Toch zag Limburg het aantal faillissementen in 2015 toenemen met 1 procent tot een totaal van 798. (Arrondissement Hasselt: -2, Arrondissement Tongeren: +10). Het positieve nieuws van 2014, toen we na een historisch hoog aantal falingen in 2013, voor het eerst opnieuw een daling zagen optreden, heeft dus maar één jaar stand gehouden.

Faling BankroetTer vergelijking: in heel het land daalde het aantal falingen in 2015 met 6 procent tot 10.605 stuks. Uitschieter in positieve zin was West-Vlaanderen, waar er 16,21 procent minder bedrijven op de fles gingen.

Toch ook een beetje goed nieuws voor Limburg, want de 54 falingen in de maand december 2015 was het laagste aantal sinds december 2007. De daling op maandbasis bedroeg bijna 7 procent. Mogelijke verklaring voor de negatieve trend in 2015 is het hoge aantal starters dat onze provincie kent. De keerzijde van die medaille is dat er ook heel wat falingen te betreuren vallen, aangezien het gros van de faillissement zich nog steeds voordoet bij ondernemingen tussen hun oprichting en het vierde levensjaar.

Tot slot nog dit: de horeca neemt het opnieuw over van de bouwsector als koploper in falingen. Met de invoering van de witte kassa zal die bedenkelijke voorsprong zeker verder uitgediept worden.