Unizo-Limburg hekelt wat zij de inconsequente houding noemt van Vlaams minister Ingrid Lieten met betrekking tot de inplanting van nieuwe shoppingcentra. “We stellen vast dat minister Lieten zich woensdag uitsprak tegen de komst van Uplace, een groots shoppingcenter in Machelen, maar tegelijk het project Be-MINE in Beringen aanmoedigt,” stelt directeur Bart Lodewyckx. “Wij vragen de minister om consequent te zijn in haar beleidsvoering en dezelfde parameters te gebruiken bij de beoordeling van grootschalige shoppingprojecten. Bovendien is de minister rechtstreeks betrokken partij in het Be-MINE dossier vermits zij voogdijminister is van de LRM, die op haar beurt participeert in het shoppinggebeuren van Be-MINE.” Een gelijke benadering van de dossiers houdt volgens Unizo een daadwerkelijke bijsturing in van het Be-MINE-project.