Leden Voka Limburg stemmen massaal voor N-VA

Tijdens de Jaarvergadering van Voka Limburg lieten de ondernemers hun stem horen. N-VA bleek de populairste partij onder de aanwezigen, en dat is al een heel tijdje zo. De verschuivingen ten opzichte van de vorige bevragingen zijn miniem. (Tussen haakjes de cijfers van 2014)

• N-VA 41% (43%)
• Open Vld 29% (28%)
• CD&V 17% (18%)
• Sp.a 4% (6%)
• Groen 4% (3%)
• VB 1% (1%)
• pvda+ 1% (1%)
• Anderen 3% (0%)

politiek bij VokaGevraagd naar een reactie is Voka-voorzitter Paul Kumpen erg duidelijk: “Wij zijn politiek neutraal. Daarom is het ook niet aan ons om conclusies hieruit te trekken. De resultaten zijn wat ze zijn. We zullen wel vanuit Voka Limburg bij alle politieke partijen er op blijven hameren dat het de ondernemers zijn die voor welvaart en welzijn in Limburg zorgen. Als het goed gaat met onze ondernemingen gaat het goed met onze provincie. En op dat vlak moeten de politieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen en blijven nemen. Wij zullen alles in het werk blijven stellen om voor onze ondernemers een zo gunstig mogelijk ondernemingsklimaat te bekomen. Dat is immers in het belang van alle Limburgers.”