Als de loonkosten kunnen verlaagd worden, zal bij 70% van de ondernemingen de werkdruk ook lager worden. Dat concludeert Voka aan de hand van een enquête bij 700 bedrijven. “Werkgevers gaan hun verantwoordelijkheid niet uit de weg om jobs ‘werkbaar’ te maken,” vertelt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Ze willen echt tegemoetkomen aan vragen rond de balans tussen werk en privé, en er alles aan doen om eentonig of saai werk, stress en werkdruk te vermijden. 70% geeft zelfs aan nog meer te kunnen doen indien de hoge loonkosten zouden verminderen.”

De bedrijfsleiders zijn het welzijn van hun medewerkers genegen, temeer omdat in de ‘war for talent’ het belangrijk is goede krachten aan boord te houden. Wat gebeurt er nu al op dit vlak?

• 60% staat vlot onbetaald verlof toe
• 56% staat glijdende werktijden toe
• 54% staat vlot tijdskrediet toe
• 87,3% ondervindt (desondanks) organisatorische problemen bij het inpassen van bovenstaande flexibiliteit
• 11% ondervindt zelfs juridische moeilijkheden door het toestaan van flexibiliteit

Voka zegt hierover: “De krapte op de arbeidsmarkt verplicht veel bedrijven om soepel tijdskrediet toe te laten, zelfs wanneer er meer wordt gevraagd dan wettelijk en automatisch toegestaan. Maar het blijkt zeer moeilijk om de vrijgekomen deeltijdse of tijdelijke arbeidsplaatsen op te vullen, onder andere door de structurele mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bijgevolg moeten de andere collega’s vaak noodgedwongen de afwezigheden opvangen.”

Verder geeft 70% van de bedrijven aan dat de werkdruk een gevolg is van de hoge loonkost. “Hierdoor hebben de ondernemingen niet de financiële ruimte om extra mankracht aan te werven en zo het werk wat te verlichten. Ze bevinden zich immers in een zwaar concurrentieel klimaat en ze hebben al een loonkostenhandicap tegenover concurrenten uit onder andere de buurlanden.”