Ondanks de heroplevende economie ging de ‘betaalhygiëne’ er bij heel wat overheden, ondernemingen en instellingen op achteruit. Dat blijkt uit een uitvoerig rapport dat Unizo en Graydon hierover lanceerden. “De economische schade die door te late betalingen wordt veroorzaakt is enorm”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg. “Alleen in Limburg loopt dit jaarlijks op tot 700 miljoen euro.”

“In onze studie tonen we aan dat het betalen van facturen meer dan 30 dagen na vervaldatum ons Limburgs bedrijfsleven bijna 700 miljoen euro aan winstderving kost”, stelt Lodewyckx. “In heel België praten we over een kost van bijna 10 miljard euro.”

“De overheden maken in deze analyse een slechte beurt. Maar ook het bedrijfsleven gaat hier allerminst vrijuit”, zegt Patrick Buteneers, de adjunct-directeur van Unizo Limburg die de cijfers onder handen nam. “Het is opmerkelijk dat de afnemende betaalhygiëne zich net zo uitgesproken manifesteert in een periode van economische heropleving en toegenomen ondernemersvertrouwen, waarin correct betalen normaal gesproken veel minder moeilijk zou moeten gaan dan in crisisperiodes. Maar we zien net het tegenovergestelde: bedrijven lijken lakser om te gaan met hun debiteuren. Een gezonde betaalhygiëne vormt nochtans een cruciaal fundament van een gezonde economie. Iedereen moet hierin zijn verantwoordelijkheid – blijven – nemen, met de overheden in een voorbeeldrol. Maar we hameren er bij onze ondernemers tegelijk op om hun debiteuren strikt te blijven opvolgen en de aandacht zeker niet te laten verslappen. Zelfs niet in een comfortabele(re) liquiditeitspositie door de verbeterde economische conjunctuur.”

Patrick Buteneers: “Deze slechte betaalhygiëne kost ons Limburgs bedrijfsleven dus zo een 700 miljoen euro op jaarbasis. Het gaat hierbij vooral om de financieringskosten die bedrijven hebben om met eigen vermogen of kredieten de tekorten in hun liquiditeiten op te vangen. Interne kosten bij uitblijvende betalingen zoals herinneringsbrieven, telefoongesprekken, beroep doen op incassokantoren,…. werden bij de berekening van de economische schade niet eens in aanmerking genomen. Daarnaast zijn er uiteraard de verliezen van betalingen die nooit meer geïnd kunnen worden van klanten die in faling gaan.”

Deze winstderving kost onze Limburgse economie naar schatting op jaarbasis zo een 1.400 arbeidsplaatsen, aldus Unizo Limburg. Nog een opvallend cijfer: “Teleurstellend is de terugval in betaalhygiëne bij de federale overheid. In het eerste kwartaal van 2017 betaalde die nog 90% van haar facturen netjes op tijd en slechts 1% meer dan 90 dagen te laat. Maar in het derde kwartaal werd dat 61% op tijd en 11% na 90 dagen.” De Vlaamse overheid doet nog veel slechter, met amper 39% op tijd en 51% na 90 dagen…