Hercorub in Lanaken, producent van allerlei rubbertoepassingen, heeft 2 belangrijke nieuwe contracten afgesloten. “Het eerste is een alternatief om stalvloeren mee te bedekken,” zegt gedelegeerd bestuurder Patrick Lenaerts. “Er zijn nieuwe Europese normen die de amoniak moeten beperken, waardoor een ander systeem voor de afvoer van mest moet gebruikt worden. Ons vloersysteem voldoet hieraan, waardoor een grote Antwerpse stallenbouwer met ons in zee is gegaan.” Een tweede project voert Hercorub uit voor Caterpillar: “Voor één van hun graafmachines maken wij de bumpers,” aldus nog Patrick Lenaerts. “Dit zolang dit model wordt verkocht, en dat is toch al snel 5 tot 6 jaar.” Om deze grote orders aan te kunnen, heeft Hercorub zo’n 2 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe injectiepersen en een hoogspanningscabine.

Hercorub, dat vorig jaar de omzet al met 30 procent zag stijgen, mikt voor 2011 op een record qua zakencijfer (>11 miljoen). “Zeker de eerste jaarhelft was tot dusver heel goed, we wachten nog een beetje af wat de rest van 2011 gaat brengen.” Al gaan de families Lenaerts en Hermans (van zusterbedrijf in wegenbouw Hermans & Co) daar niet op wachten om de feestneus boven te halen. “Inderdaad, want dit jaar bestaan we exact 30 jaar, en Hermans zelfs al 40 jaar. Er staan dus eerstdaags heel wat festiviteiten op de kalender,” besluit Patrick Lenaerts. “Zo mag ieder personeelslid 10 mensen uitnodigen, goed voor een feest van 700 mensen…”