Naar aanleiding van het valse thuiswerkalarm door de aangekondigde sneeuwval, is Rik Neven, zaakvoerder van Palindroom (Hasselt) nog eens in zijn pen gekropen. Hij heeft geen begrip voor de standpunten van werkgeversorganisaties VBO en Voka (Limburg). Dit is zijn mening:

“(Bijna) geen files dankzij het (valse) thuiswerkalarm. Maar toch blijven VBO en VOKA thuiswerk als een probleem zien en niet als een oplossing. Begrijpe wie kan! Met een combinatie van vermaak, maar vooral verbazing en ergernis, heb ik de discussie gevolgd tussen enerzijds VOKA en VBO en anderzijds minister Peeters en het KMI. Een non-discussie want zowel VBO als VOKA gingen voorbij aan de essentie waar nochtans moeilijk langs te kijken viel: als maar een beperkt aantal mensen thuiswerkt, worden de files op onze wegen drastisch ingeperkt.”

“Als werkgeversorganisatie zou je toch blij moeten zijn dat er een efficiënte oplossing blijkt te zijn voor één van de grootste problemen waar al je leden dagelijks mee te maken krijgen”, vindt Rik Neven. “Pieter Timmermans, topman van het VBO, zegt: ‘Het is niet aan iemand van een weerdienst of van een administratie om te bepalen of je mag thuiswerken. Dat is niet de rol van die mensen.’ In plaats van blij te zijn met het resultaat en daar lessen uit te trekken voor de toekomst, gaat het VBO de mensen op de vingers tikken die ervoor gezorgd hebben dat hun leden minder last hadden van de files dan normaal.”

“Een zelfde wereldvreemde reactie noteren we bij VOKA: ‘De politiek mag geen probleem creëren waar er geen is’, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “Het is bovendien een slechte zaak als een thuiswerkalarm wordt gelanceerd terwijl er niets aan de hand blijkt te zijn.’ Volgens VOKA creëer je een probleem als je mensen laat thuiswerken en het fileleed beperkt? De oplossing blijkt dus een probleem te zijn. En dat terwijl VOKA voortdurend klaagt over hoeveel tijd en geld zijn leden verliezen door de files. Als daar dan een oplossing voor blijkt te bestaan, bestempelt VOKA dit als een probleem.”

“Ik heb het al eens eerder aangekaart in vroegere columns: eigenlijk is het niet aan de werkgevers en aan werkgeversorganisaties om te klagen over de files. Klagen doe je over iets waar je het slachtoffer van bent, niet over iets wat je zelf veroorzaakt. Wie staat er tijdens de piekuren aan te schuiven in de file? Geen toeristen, maar wel werkgevers of werknemers die door hun werkgever op pad gestuurd worden. Met andere woorden de werkgevers staan niet in de file, ze zijn de file. Dus is het absoluut incorrect om als werkgeversorganisatie in het mobiliteitsdebat voortdurend aan de klaagmuur te staan en alle verantwoordelijkheid af te schuiven op de overheid zonder zelf mee te denken over mogelijke oplossingen.”

“Werkgevers staan niet in de file, ze zijn de file.”

En Neven gaat verder: “Dat thuiswerk een efficiënte remedie is tegen de files, is duidelijk bewezen afgelopen vrijdag. Niet alleen bij sneeuwfiles en treinstakingen, maar ook bij ‘normale omstandigheden’. Ook dat vind ik heel frappant aan de discussie. Waarom enkel bij calamiteiten thuiswerk als een oplossing zien? Uiteraard is thuiswerk voor bepaalde beroepen onmogelijk, maar als een beperkt percentage voor wie het wel kan regelmatig thuiswerkt, zouden de files drastisch verminderen. Waarom zetten VOKA en VBO daar niet op in? Sensibiliseer jullie leden om thuiswerk in te voeren en doe het nodige lobbywerk bij de overheid om werkgevers die thuiswerk toelaten financieel te belonen. Waarom er niet op aandringen bij de overheid om de miljoenen subsidies die zij vandaag uitgeeft aan salariswagens te gaan aanwenden om de werkgevers die thuiswerk toelaten te belonen met lagere sociale lasten. Daar wordt iedereen beter van: de werkgever, de werknemer en zeker het milieu.”

“Werkgevers(organisaties) verwarren thuiswerk blijkbaar nog te veel met niet-werken”

“Waarom staan werkgeversorganisaties trouwens zo afkerig ten opzichte van thuiswerk? Ik veronderstel dat dit vooral te maken heeft met een gebrek aan vertrouwen in de werknemers. Dat wordt ook bevestigd in de reactie van Pieter Timmermans. De oproep kan geïnterpreteerd worden als ‘de weerman heeft gezegd dat het morgen slecht weer zal zijn, dus moeten we niet gaan werken en dat kan niet de bedoeling zijn.’ Werkgevers(organisaties) verwarren thuiswerk blijkbaar nog te veel met ‘niet werken’. Uit ervaring kan ik garanderen dat dit absoluut niet klopt. Als je de juiste mensen aanneemt, zullen die niet minder presteren als ze thuiswerken. Integendeel. En werknemers die toch willen profiteren van de situatie zullen dat evenzeer op de werkvloer doen als thuis.”

Windstilte bij minister Weyts

“Heel frappant in de (non-)discussie was ook de windstilte bij minister Weyts. Zijn belangrijkste taak en uitdaging in de regering is niet meer of niet minder dan het terugdringen van de filelast. Wat dat betreft heeft hij nog niet veel vooruitgang geboekt, want zowel het aantal auto’s, het aantal firmawagens als het aantal files zijn alleen maar toegenomen. Waarom moeit hij zich niet in deze discussie en breekt hij een lans voor thuiswerk als remedie tegen de files. Ik heb dit al meermaals aangehaald bij een van zijn medewerkers, maar dan krijg ik steevast de repliek dat thuiswerk onder de bevoegdheid valt van minister Peeters. Welnu, minister Peeters liet toch duidelijk blijken dat hij hier voor open staat. Dat de beide ministers dan toch de koppen samen steken om te komen tot concrete maatregelen die thuiswerk populairder en financieel interessanter maken.”

En Rik Neven besluit: “Minister Peeters en het KMI hebben met hun al dan niet vals sneeuwalarm alleszins al meer auto’s uit het verkeer gehaald dan minister Weyts, VBO en VOKA samen.”