Gezien het toenemende aantal reacties onder ieder artikel, willen wij op geregelde tijdstippen u nog meer kansen bieden om uw mening te ventileren. Wij meten graag het sentiment van onze lezers door af en toe een bevraging te organiseren over een actueel thema. Made in Limburg gaat hiervoor in zee met Partners in Marketing, die het hele technische aspect van onze ondernemerspolls zullen behartigen. Oh ja, de naam van deze bevragingen luidt Gemeten in Limburg… Op de homepagina staat een button waarop je kan klikken om deel te nemen.

Een eerste thema gaat over de privé-uitgaven die met vennootschapsgeld worden betaald. De overheid wil het misbruik zwaar beboeten. Ook andere vormen van fiscale voordelen die ondernemers hebben, liggen zwaar onder vuur. Wat denkt u? Wij vragen het geheel anoniem en brengen op deze site uiteraard verslag uit van wat Ondernemend Limburg denkt.

Vul de enquête in door te klikken op deze link! Dank alvast voor uw bereidwillige medewerking!!