Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg, is benoemd tot vicevoorzitter van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Dit is de koepelorganisatie van de 14 Kamers van Koophandel in België, waar dus ook Voka Limburg deel van uitmaakt.

In tegenstelling tot een aantal andere landen, is een bedrijf in België niet verplicht om lid te worden van de Kamer van Koophandel. Vandaar dat ze door hun dienstverlening ondernemingen moeten overtuigen om lid te worden en te blijven. De Federatie van de Kamers ziet toe op de kwaliteit van die dienstverlening.

Johann LetenDaarnaast vertegenwoordigt de Federatie ook de belangen van een aantal Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland. Ze maakt bovendien deel uit van Eurochambres, dat de 45 nationale Kamers van Koophandel in Europa overkoepelt en van de International Chamber of Commerce (ICC) en de World Chambers Federation (WCF), een netwerk van 12.000 Kamers van Koophandel wereldwijd.

“Ik ben uiteraard blij met de benoeming tot vicevoorzitter,” aldus Johann Leten in een reactie. “Het belang van de Federatie is van grote waarde voor zowel de Kamers van Koophandel als de bedrijven. Het is die meerwaarde die ons ledenaantal en dus ons voortbestaan garandeert.”