Ja Sire, er zijn nog investeerders!

6 op de 10 Limburgse bedrijven willen en durven (meer) te investeren in het komende jaar. Dat al bij al positieve cijfer blijkt uit een bevraging van ondernemersorganisaties Unizo en VKW Limburg (bij 512 Limburgse werkgevers). Voor 7 op de 10 bedrijven die investeren is een duidelijke groeiambitie het vertrekpunt. Bij 1 op 4 bedrijven die investeren in vaste activa, worden ook bijkomende jobs gecreëerd. De onzekere economische toestand en de te hoge fiscale en sociale lasten in ons land, zijn de voornaamste obstakels om te kunnen investeren. Een algemene en permanente loonlastenverlaging blijft de absolute prioriteit voor het Limburgse bedrijfsleven.

pb unizo vkw investeringenDe investeringsbereidheid is goed nieuws voor Limburg, maar toch overwegen 2 op 10 Limburgse bedrijven een delokalisatie. Het gevaar op delokalisatie is het grootste bij productiebedrijven en bij grote bedrijven. Dit zijn net de bedrijven die vandaag het meeste investeren. Unizo-Limburg en VKW Limburg herhalen hun boodschap voor de overheid: loonlasten verlagen doet investeren!