IP Globalnet of IPG, het callcenter van Hasseltse origine (Corda Campus), heeft de Nederlandse Experience Groep overgenomen. Die stelt naar eigen zeggen zo’n 2.500 mensen tewerk, die gespecialeerd zijn in dienstverlening via telefoon, mail, chat en social media.

Concreet gaan Experience Groep en IPG hun Nederlandse activiteiten combineren in IPG Nederland. Daarmee worden ze één van de absolute toppers bij onze Noorderburen.

IPG behoort tot de Koramic-groep, een Belgische investeringsmaatschappij die naam en faam heeft gemaakt als producent en verdeler van bouwmaterialen als bakstenen en dakpannen. Koramic telt een groepsomzet van 540 miljoen euro en heeft een personeelsbestand van circa 4.600 medewerkers.