Het stadsbestuur van Tongeren richt een ‘Begeleidingscel Ondernemen’ op. Hierdoor krijgen potentiële investeerders een uniek aanspreekpunt, waardoor zowel kleine middenstandsconcepten als grote investeringsdossiers professioneel en snel behandeld kunnen worden.

Patrick Dewael, burgemeester: “Nog te vaak worden potentiële investeerders door diverse diensten (Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie, Milieudienst,…) apart ontvangen. Met de oprichting van een Begeleidingscel Ondernemen zorgen we ervoor dat het eerste, belangrijke contact met iedereen die zich op onze industrieterreinen wil vestigen, geprofessionaliseerd wordt.”

guy schiepersSchepen van Lokale Economie, Guy Schiepers (foto) vult aan: “Onmiddellijk na een eerste contact wordt de initiatiefnemer uitgenodigd voor een overleg met specialisten van de stedelijke administratie. Door alle kennis te verzamelen op één moment kan er snel en adequaat gewerkt worden.”

Een concreet voorbeeld: De firma Hödlmayer, gelegen op industriezone Overhaam, wil uitbreiden. Vorige week werd de architect uitgenodigd voor een eerste gesprek met de Begeleidingscel. Alle betrokken stadsdiensten waren aanwezig en maakten de nodige afspraken. Weldra volgt er een tweede overleg. Luc Duyssens, projectmanager voor de stad Tongeren is het aanspreekpunt van deze Begeleidingscel Ondernemen.