De Limburgse werkgeversorganisaties zwaaien de loftrompet over Stijn Bijnens, nu hij heeft aangegeven LRM te zullen verlaten.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg: “We zijn vooral heel dankbaar voor wat Stijn gedaan heeft voor LRM en bij uitbreiding voor heel Limburg. Stijn is één van de intelligentste mensen die ik ken. Het is een verlies voor LRM, een aanwinst voor Cegeka.
Het leven gaat echter door. De opvolger of opvolgster van Stijn krijgt geen makkelijke taak toebedeeld maar we zullen vanuit Voka Limburg hem of haar meer dan 100% steunen in het belang van onze provincie. LRM moet verankerd blijven in Limburg.”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg: “Stijns visie zorgde er mee voor dat de LRM een aantal cruciale dossiers lucratief kon afsluiten, met Punch Powertrain op kop. Dit zorgde ook letterlijk voor ‘meer zuurstof’ om economisch Limburg mee te helpen groeien. De enorme opmars van de Corda Campus en in het zog daarvan de ontwikkeling van een Limburgse starters- en scale up-scene behoren zeker ook mee tot zijn verdienste. Stijns verdienste voor de ontplooiing van de Limburgse economie in het laatste decennium, is groot en wij wensen hem daarvoor alvast te danken en nu al alle succes toe te wensen in zijn nieuwe uitdaging bij Cegeka. Het actuele belang van de LRM voor de verdere versterking van het Limburgs economisch weefsel is cruciaal en kan niet onderschat worden. We twijfelen er niet aan dat de LRM een waardig opvolger voor Stijn zal kunnen aantrekken en waarschuwen alvast iedereen die mogelijk andere intenties zou koesteren dan een verdere en blijvende verankering van de LRM in Limburg.”

Bart Lodewyckx,
gedelegeerd bestuurder Unizo-Limburg: “Stijn Bijnens zorgde de voorbije 10 jaar duidelijk voor een hertekening van het Limburgse economische landschap. Onder zijn impuls werd LRM echt een investeringsmotor voor onze provincie. Niet enkel meer met aandacht voor de reconversie of door strategische participaties in een handvol bedrijven, maar vooral door de creatie van ruimte om te investeren en te experimenteren. Dankzij de incubatoren werd LRM structureel zichtbaar in heel Limburg, en worden heel wat startende ondernemers omringd met meer ondersteuningsmogelijkheden. En via instrumenten als de KlimOp- en de PLUS-lening wordt ook zuurstof geboden voor onze groei-KMO’s. Dankzij Stijn Bijnens is LRM ook gaan inzetten op overleg en samenwerking met de socio-economische partners in Limburg, om samen te werken aan een sterke, vernieuwende en duurzame economische toekomst.”