“De industrie blijft, ondanks het moeilijke economische klimaat, ook in de toekomst dé motor van de welvaart en zal dé ontwikkelingskansen bieden aan de toekomstige generaties.” Dat vindt Wouter De Geest, topman van BASF en voorzitter van Industrie Vlaanderen (foto). Hij was te gast bij Voka Limburg, waar hij een warm pleidooi hield voor méér industrie, ook in Limburg.

Voka gaat mee in de redenering: “80% van de R&D vindt plaats in de industrie en 80% tot 85% van de export is afkomstig uit de industrie,” zegt Johann Leten. “En ook inzake milieuproblematiek neemt de industriële sector haar verantwoordelijkheid op, met als gevolg een daling van maar liefst 45% van de CO2-emmissies. Niettegenstaande heeft België de afgelopen jaren het aandeel van de industrie zien krimpen. De dienstensector laat weliswaar een gunstige ontwikkeling zien, maar België mag niet uitsluitend op de groei in de tertiaire sector rekenen om het effect van zijn afkalvende marktaandelen voor goederen goed te maken. De industrie is het plankton van de voedselketen en moet dus maximaal gevrijwaard worden. Het is uitermate belangrijk dat Limburg hierin een voortrekkersrol opneemt, aangezien de industrie hier sterker aanwezig is vergeleken met de rest van Vlaanderen en België,” besluit Leten.