Zoals kon worden verwacht heeft de rechter in het Franse Roubaix-Tourcoing het faillissement uitgesproken van SAS Illochroma Europe, de vennootschap in Croix, waar ook de Genkse vestiging van de etikettendrukker onder ressorteerde. Dit gebeurde omdat het afbetalingsplan dat bij aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie was ingediend, niet werd nageleefd.

Na de eerste aanvraag voor bescherming tegen de schuldeiser, is de gerechtelijke bewindvoerder op zoek gegeaan naar een kandidaat-overnemer. Het Chinese Jiaxing Haoneng Packing werd als enige bereid gevonden om een ontvankelijk bod uit te brengen. De Chinezen hebben inmiddels een nieuwe vennootschap naar Belgisch recht opgericht om de fabriek in Genk opnieuw op de rails te krijgen. Vandaar dat de rechtbank in Frankrijk heeft geoordeeld om de vorige vennootschap failliet te verklaren.

De activiteiten lopen ondertussen gewoon verder.