Volgens een rapport van politieke partij Groen leeft er een aanzienlijke graaicultuur bij politici en andere bestuurders van 76 overheidsgerelateerde organisaties. Fractieleider Björn Rzoska van Groen noemt daarbij onder meer de VDAB, de intercommunales, Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), De Lijn, en ook LRM. Hij hekelt dat LRM-voorzitter Hugo Leroi jaarlijks 25.000 euro ontvangt voor zijn prestaties.

“Ik voel me helemaal niet aangesproken. Dit is platte politiek”, reageert Hugo Leroi. “De realiteit is veel meer genuanceerd. Maar ik ben wel bang dat LRM hiermee in een slecht daglicht komt te staan. Al tien jaar geven wij in ons jaarverslag, dat openbaar via het internet te raadplegen is, gedetailleerde informatie over de vergoedingen van de bestuurders van LRM. Niet alleen over het aantal vergaderingen, de vaste vergoedingen en de zitpenningen, maar ook over welke bestuurders op welke vergaderingen aanwezig waren. We hebben deze transparantie altijd hoog in het vaandel gedragen. Ik besef heel erg goed dat 25.000 euro veel geld is. Maar ik heb geen enkel ander politiek mandaat. Deze vergoeding komt ook niet bovenop de vergoeding voor een andere job. Je kan inderdaad discussiëren of bijvoorbeeld een schepen bovenop zijn schepenwedde nog een vergoeding voor een mandaat moet krijgen. Daar spreek ik me niet over uit. Maar in mijn geval is dat alvast niet zo”, legt Leroi uit.

LRM zelf gaf nog meer uitleg over wat de vergoedingen allemaal inhouden. Zo blijkt dat Hugo Leroi bovenop de forfaitaire jaarlijkse vergoeding van 25.000 euro bruto per jaar, een zitpenning ontvangt van 250 euro bruto per bijgewoonde vergadering van het directiecomité (12) en het auditcomité (5). Deze bedragen bevatten ook alle onkostenvergoedingen, zoals verplaatsingskosten, gsm-kosten, verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, enzovoort. De andere bestuurders ontvangen 500 euro bruto per bijgewoonde vergadering. In totaal is vorig jaar 139.600 euro bruto uitgekeerd aan tien bestuurders, inclusief de voorzitter.

“Ik heb me altijd ingespannen om degelijke en ervaren bestuurders voor LRM te kunnen aantrekken”, aldus nog de voorzitter. “Die grote kleppers komen niet voor die 500 euro, maar voor het maatschappelijke engagement. Voor de rest lig ik er niet wakker van. Ik ben anderzijds wel bang dat dit LRM in een negatief daglicht stelt. Ik vrees dat sommigen dit weer zullen aangrijpen om PMV en LRM op één hoop te gooien. Wat voor Limburg geen goede zaak zou zijn”, besluit Leroi.

Een artikel over dit onderwerp publiceerden we vorige maand in het Made in Limburg Magazine.