Hoe overbrug je komkommertijd?

komkommertijdHet is komkommertijd en u heeft onvoldoende werk om uw medewerkers aan de slag te houden? Hen naar huis sturen is natuurlijk niet de juiste oplossing, want contractueel moet u immers werk voorzien op de overeengekomen of vooraf geplande arbeidsuren. Chantal Schreurs, juridisch adviseur bij Acerta, geeft tips om op de juiste manier en vooral zonder extra kosten een kalme periode te overbruggen.

1. Collectieve sluiting

Hebt u elk jaar een kalme periode tijdens de zomermaanden, dan is een collectieve sluiting het overwegen waard. Met goedkeuring van uw medewerkers legt u dan alle vakantiedagen of een aantal ervan vast in het arbeidsreglement.

2. Individuele vakantie tijdens de zomermaanden

Uw personeel kiest vrij zijn vakantieperiode, maar als werkgever hebt u hier ook inspraak in.  Op die manier kan u er op aansturen dat vakantie wordt opgenomen in kalmere periodes.

3. Flexibiliteit door piek- en dalroosters

Verricht uw bedrijf seizoensgebonden activiteiten en laat de sector het toe, dan kunnen uw medewerkers tijdens de piekperiodes 11 uren per dag en 50 uren per week werken. Piekroosters in het hoogseizoen wisselen dan af met dalroosters in het laagseizoen.

Is de 11-uren- en 50-urenregeling niet mogelijk, dan biedt de kleine flexibiliteit misschien een uitweg. Deze staat u toe in het arbeidsreglement uurroosters op te nemen die tot 2 uren kunnen afwijken van het gewone uurrooster met een maximum van 9 uren per dag. Op weekbasis mag dit uitlopen in 5 uren meer of minder dan de normale arbeidsregeling.

4. Creatief omspringen met het takenpakket

Gaat een nieuwe medewerker van start, omschrijf zijn/haar takenpakket dan best zo ruim mogelijk opdat hij/zij ook in rustige periodes werk om handen heeft.

5. Tijdelijke economische werkloosheid

Bieden deze pistes geen soelaas, en is er in die mate gebrek aan werk dat uw personeel niet aan de slag kan, dan biedt een aanvraag tot uitkeringen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening misschien een uitweg.