Gevraagd naar hoeveel vertrouwen u als Limburgs ondernemer hebt in de nabije toekomst, is het antwoord eenduidig: het optimisme kan niet meer stuk. Het is net zoals vorig kwartaal, 10 jaar geleden dat onze ondernemers nog zoveel vertrouwen hadden in onze economie.

De Polsslag Ondernemend Limburg (POL) van Unizo Limburg en VKW Limburg is een enquête die elk kwartaal wordt gehouden bij de leden. Het resultaat is een waarheidsgetrouw beeld van het sentiment dat leeft bij de Limburgse ondernemers. Komt u dus weldra een collega tegen, hoeft u niet te vragen hoe het gaat, want de cijfers leren dat er geen reden tot klagen is.

Het is van 2007 geleden dat de score nog zo hoog was. De productiesector en de dienstensector zijn de sterkhouders van de Limburgse economie. De groothandel neemt in vergelijking met de voorbije 4 kwartalen wat gas terug. De bouwsector blijft status quo en de detailhandel komt weer boven de nullijn piepen.

Qua grootte kennen de grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers opnieuw de hoogste score, weliswaar iets lager dan 3 maanden geleden. In alle andere groottecategorieën zijn de POL-cijfers duidelijk positief, met globaal gezien een toenemend ondernemersvertrouwen volgens grootte. Alleen bij de kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers is er sprake van een status quo.

En hoe komt dat? Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg: “Dat we met ’n allen zo positief zijn, is een belangrijk signaal van onze ondernemers naar de politiek, om blijvend en versneld in te zetten op maatregelen ter ondersteuning van ondernemerschap en groei. De socio-economische maatregelen van de federale regering, verpakt in het ‘zomerakkoord’, omvatten alvast heel wat positieve zaken, waarmee het glas voor ons eerder halfvol dan halfleeg is. Maar we leggen de lat graag hoger. Want dat doen onze ondernemers ook. Willen we echt competitief zijn met de ons omringende landen, dan moeten we durven gaan voor een vol glas, met een stevige schuimkraag. En daar zijn (nog meer) structurele hervormingen voor nodig.”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg vult aan: “Het jaar 2016 was al positief, en dit trend lijkt aan te houden tot minstens eind dit jaar. Deze vaststelling onderlijnt vooral dat positieve stimuli werken. De eerder al genomen hervormingsmaatregelen van de regering zijn door onze Limburgse bedrijven omgezet in daden en jobs, zoals beloofd. We moeten echter heel scherp blijven, want onze concullega’s in het buitenland staan ook absoluut niet stil. Zeker op vlak van de resterende loonhandicap van 9% en onze slechte mobiliteit is er nog veel werk aan de winkel…”