Het Vlaamse vergunningenbeleid, in het bijzonder dat rond ruimtelijke ordening, blijft een doorn in het oog van vele ondernemers en een rem op nieuwe investeringen. Dat blijkt uit een Unizo-onderzoek. Van alle ondervraagden had 77% ooit al te maken met vergunningsaanvragen. Van hen zegt maar liefst 42% economische schade te hebben geleden door de laattijdige afhandeling ervan.

Unizo lanceerde daarom een actieplan met 15 concrete maatregelen voor snellere en vlottere vergunningsprocedures. “In de eerste plaats moet er een betere samenwerking en afstemming tussen overheidsdiensten komen, een meer constructieve, oplossingsgerichte houding van overheidsinstellingen en een stok achter de deur in geval van overdreven vertraging,” zegt Joël Stockmans, directeur van Unizo-Limburg.

Het actieplan werd kracht bijgezet met een werkbezoek van Unizo-topman Karel van Eetvelt, die samen met een 10-tal Limburgse politici, een Vlaamse en Waalse onderneming bezochten die onlangs een vergunning moesten aanvragen. Tijdens het bezoek werd duidelijk hoe moeilijk het was voor de Vlaamse ondernemer. Terwijl de Waalse ondernemer op heel wat meer medewerking van administratie en betrokken instanties kon rekenen. “Een snel, eenvoudig en rechtszeker vergunningenbeleid kan dus wél,” besluit Joël Stockmans.