Bedrijven die de Businessclub bevolken van de Flanders Nippon Golf Club in Hasselt, laten zich eind juli van hun beste zijde zien. Zij slaan op 28 en 29 juli immers de handen in elkaar en de ballen in de verte ten voordele van het streekfonds Een Hart voor Limburg. “Het wordt een scramble-wedstrijd waarbij zowel ervaren golfers als Bekende Limburgers en andere sympathisanten de drivers zullen kruisen,” zegt initiatiefneemster Yvette Nootens. “Het wordt een totaalevenement voor jong en oud, waarbij we op een ludieke en sportieve manier geld willen inzamelen ten voordele van minderbedeelde kinderen in de provincie. Het enthousiasme bij de bedrijven is alvast hartverwarmend. Maar om onze ambitieuze financiële doelstellingen te bereiken, mogen er zich zeker nog bijkomende deelnemers melden.”

De Businessclub heeft alle info verzameld op de website www.flandersnippongolf.be.