Cycle Chic is een internationaal project waarbij fietsen in de stad centraal staat. De jonge Hasseltse fotograaf Arne Jacobs kreeg van het stadsbestuur en de Bond Beter Leefmilieu de opdracht om dit gegeven in beeld te brengen. “Een project waar ik heel fier op ben,” aldus Jacobs. “Het gebeurt niet elke dag dat jong talent van eigen bodem een kans krijgt om zich lokaal en internationaal te tonen.”

Jacobs, die verbonden is aan het bureau Super-Foto, ziet zijn portretten van fietsende Hasselaren weldra overal in het straatbeeld opduiken. Een grootschalige tentoonstelling dus. Ook op autoloze zondag zal de mobiele fotostudio van Arne Jabobs door de stad trekken om nieuwe fietsende medeburgers op de gevoelige plaat vast te leggen.