Harry Lemmens, oprichter en bezieler van Ford-leverancier Service Magazijn Limburg (SML), trekt zijn ontslag als bestuurder van SML in. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Lemmens op 1 januari 2013 afscheid zou nemen om van zijn pensioen te gaan genieten. Eind september was op een bijzondere algemene vergadering beslist dat hij plaats zou maken voor Stefan Maussen, die ook gedelegeerd bestuurder zou worden. Maar zoals bekend krijgt de toekomst van SML een heel andere wending nu Ford de sluiting van de Genkse fabriek heeft aangekondigd. Lemmens wil om die reden aan boord blijven van SML en zijn verantwoordelijkheid opnemen in de gewijzigde situatie. Zijn mandaat is intussen verlengd tot 2016. Op papier althans, want volgende week zal SML in navolging van Ford Genk aankondigen om gelijktijdig met autofabriek de deuren te sluiten in 2014. De benoeming van Stefan Maussen blijft desondanks gehandhaafd.