Vlaams Parlementslid Grete Remen (N-VA) is in haar wiek geschoten. In een opiniestuk op haar website stelt ze vast dat ambtenaren bijna dubbel zoveel verlofdagen hebben dan werknemers in de privé. “En dat is oneerlijke concurrentie”, vindt Remen. “In de War for Talent zouden de bedrijven met gelijke wapens moeten kunnen strijden. Een gelijkschakeling van de verlofdagen dringt zich op.”

Het was econoom Geert Noels die vorige maand al de kat de bel aanbond, en het hoge aantal verlofdagen bij Vlaamse ambtenaren in vraag stelde. “Het ambtenarenstatuut is in ons land verheven tot het meest aantrekkelijke, wat de bevolking stimuleert tot een risicoloze attitude en carrière”, aldus Noels. “Willen we vermijden dat privébedrijven het onderspit moeten delven in de concurrentiestrijd om de beste werknemers, dan dringt een gelijkschakeling van de jaarlijkse vakantiedagen zich op.”

Grete Remen spingt op de kar en wil er een politieke kwestie van maken. “Een verkoopster in een bakkerij heeft 20 dagen vakantie per jaar, bij een Vlaamse ambtenaar loopt dat op tot 35”, aldus Remen, die haar verhaal eerst deed bij Knack. “We kunnen van onze jongeren niet verwachten dat ze tijdens de zoektocht naar een job weerstaan aan het machtigste statuut binnen de economie. Als een groot deel van de beschikbare werkkrachten verlangt om in de publieke sector te werken is dat nefast voor onze economische groei. De gulheid van de overheid tegenover haar werknemers belemmert talent om door te breken. De risicoloze carrières die we in België zo verlangen, verlammen onze economie. Daarom is een omschakeling nodig. Een omschakeling die de private sector aantrekkelijker, of op zijn minst even aantrekkelijk maakt als een job bij de overheid.”

Concreet wil Grete Remen dat de overheid en de privé vertrekken vanuit een gelijk aantal verlofdagen. Zijn er toch significante verschillen, dan moeten die gecompenseerd worden. Eventueel door fiscale tegemoetkoming of een ernstige vergoeding. Want verlof staat gelijk met ‘quality time’ en die is voor iedereen hetzelfde.”